Verkoopsvoorwaarden

1. Prijzen

 • De verkoopprijzen die u hier terugvindt, zijn exclusief btw.
  De prijzen zijn geldig voor alle bestellingen vanaf 1 april 2016.
 • Vroegere prijzen zijn ongeldig, drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

2. Betalingsvoorwaarden

 • Onze facturen dienen betaald te worden 30 dagen na factuurdatum. Alle facturen kunnen overgeschreven worden bij onze financiële instelling.
  (KBC IBAN BE66 4656 1439 9143 / BIC KREDBEBB)
 • Let op: wij aanvaarden geen cheques, cash betalen bij afhaling kan wel.
 • Eerste levering bij nieuwe klant - betaling onder rembours.

3. Bestellingen en annulaties

 • Wij aanvaarden enkel geschreven bestellingen die ons per fax, per mail of per post bereiken. U ontvangt daarop een orderbevestiging van ons, deze maakt de bestelling officieel.
 • Annulaties en/of wijzigingen worden enkel aanvaard binnen 8 dagen na datum van de orderbevestiging. Indien later, kunnen wij u toch een factuur toesturen voor de reeds gepresteerde uren.
 • Stoffen van de klant dienen minimum 4 weken vóór leveringsdatum binnengebracht te worden.
 • Bloemen-, ruit- of streepstof: aangeduide metrage + 20%.

4. Transport

 • Uitzonderlijke leveringscondities: deze dienen bij het plaatsen van de bestelling meegedeeld te worden; deze condities kunnen aanleiding geven tot een bijkomende transporttoeslag. (vb. leveren enkel op afspraak tegen een bepaalde datum)
 • Leveringstermijnen: de normale leveringstermijnen zijn 8 à 10 weken nadat u, de klant, een orderbevestiging van ons ontvangt. Deze zijn zonder verbintenis en kunnen om verschillende onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden.
 • Als de factuur minder bedraagt dan 1.000,00 euro, worden transportkosten aangerekend.

5. Aansprakelijkheid

 • Zichtbare schade: zichtbare schade dient onmiddellijk en gedetailleerd genoteerd te worden op de afleveringsbon en binnen 24 uur bezorgd te worden aan de firma per fax of mail. Niet-vermelde klachten worden niet aanvaard.
 • Onzichtbare schade: onzichtbare schade moet binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons gemeld worden.
 • Na deze 2 termijnen worden geen schadeklachten meer aanvaard.
 • De firma Renaissance nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ingestuurde stof van klanten.